Jak zrealizować Xbox CD-KEY?

Aktywacji klucza CD-KEY Xbox można dokonać za pośrednictwem strony realizacji zamówienia Microsoft, konsoli Xbox, sklepu Microsoft Store lub aplikacji Xbox w systemie Windows.
Konsola Xbox
1. Zaloguj się do swojej konsoli Xbox przy użyciu konta Microsoft, na którym chcesz zrealizować swój kod.
Na ekranie głównym wybierz aplikację Sklep.
2. W aplikacji Sklep naciśnij przycisk Widok lub przesuń kursor w lewo, aby otworzyć menu boczne.
3. W bocznym menu wybierz opcję Zrealizuj.
4. Wprowadź 25-znakowy kod i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby otrzymać przedmiot.
Windows
1. Zaloguj się na swoim urządzeniu z systemem Windows przy użyciu konta Microsoft, na którym chcesz zrealizować swój kod.
2. Naciśnij przycisk Start, wpisz „sklep” i wybierz Microsoft Store.
3. W sklepie Microsoft Store wybierz ikonę swojego profilu > „Zrealizuj kod lub karty podarunkowe”.
4. Wprowadź 25-znakowy kod i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby otrzymać przedmiot.